Vatrogasni aparati

U području zaštite okoliša pružamo uslugu:

  • vođenja poslova zaštite okoliša;
  • Popunjavanje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada;
  • Popunjavanje obrazaca Prijave u registar onečišćenja okoliša.

U području zaštite okoliša pružamo uslugu  organizacije izrade :

  • elaborata zaštite okoliša
  • plana gospodarenja otpadom / Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš
  • elaborata gospodarenja otpadom (za iskođenje dozvole za gospodarenje otpadom)
  • dokumentacije za iskođenje vodopravnih dozvola
  • operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
  • plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
  • pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda.

 

Obratite nam se s povjerenjem!

ZAŠTITA INSPECT

Osnovna djelatnost tvrtke su poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštita okoliša. Politika kvalitete tvrtke Zaštita Inspect d.o.o. usmjerena je na pružanje kvalitetne usluge te stjecanje povjerenja kupaca.

Tvrtka Zaštita Inspect d.o.o. obvezuje se na dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja.

Kontaktirajte nas

ZAŠTITA INSPECT d.o.o.
Put Bioca 2a
22000 Šibenik

Mob: 098 174 2610

Tel: 022 310 783

Fax: 022 310 784

  zastitainspect@gmail.com