Stranica nije pronađena.

Zaštita na radu  u Republici Hrvatskoj je uređena Zakonom o zaštiti na radu / NN 71/14 i 118/14  / kao temeljnim aktom,  na temelju kojega su doneseni podzakonski akti kojima su detaljnije uređene obveze poslodavaca u provođenju sigurnosti i zaštite zdravlja svih zaposlenih, koji po bilo kojoj osnovi obavljaju poslove kod poslodavca.

Svrha i cilj Zakona je unapređenje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

ZAŠTITA  INSPECT d.o.o. svojom djelatnošću  pokriva  područja zaštite na radu i posjeduje ovlaštenje izdana od nadležnih institucija  Republike Hrvatske. Svojim dugogodišnjim iskustvom i vrhunskim stručnjacima jamčimo kvalitetnu i brzu uslugu.

 Zaštita na radu:

 •  Vođenje poslova zaštite na radu sukladno odredbama članka 20 Zakona o zaštiti na radu RH
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje zaposlenika za početno gašanje požara
 • Osposobljavanje poslodavca iz zaštite na radu
 • Osposobljavanje povjerenika zaposlenika iz zaštite na radu
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu
 • Prodaja osobne zaštitne opreme
 • Prodaja ormarića prve pomoći sa propisanim sadržajem
 • Prodaja znakova sigurnosti iz područja zaštite na radu

 

Ostale usluge iz područja zaštite na radu:

 • Usluge koordinatora II iz zaštite na radu u fazi građenja
 • Vještačenja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

 

STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA:

 • Organizacija stručnog osposobljavanja za građevinska zanimanja
 • Organizacija stručnog osposobljavanja  za rukovatelje građevinskim strojevima
 • Organizacija stručnog osposobljavanja za rukovatelje svih vrsta dizalica
 • Organizacija  osposobljavanja za pružanje prve pomoći u slučaju ozljede na radu
 • Organiziranje izrade Procjena rizika
 • Organiziranje izrade Programa osposobljavanja za rad na siguran način
 • Organiziranje svih ispitivanja iz područja zaštite na radu (radne opreme, električnih instalacija, buke, zvučne izolacije, sustava munje, radnog okoliša, MTU-a....)
 • Popunjavanje propisanih obrazaca iz podučja zaštite na radu
 • Vođenje propisanih evidencija iz područja zaštite na radu
 • Izrada Elaborata za zaštitu na radu...

 

Svojim  pristupom obavljanju povjerenih nam poslova  garantiramo Vam kvalitetno obavljanje svih povjerenih nam poslova. 

 

OBRATITE  NAM  SE  SA  POVJERENJEM.

ZAŠTITA INSPECT

Osnovna djelatnost tvrtke su poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštita okoliša. Politika kvalitete tvrtke Zaštita Inspect d.o.o. usmjerena je na pružanje kvalitetne usluge te stjecanje povjerenja kupaca.

Tvrtka Zaštita Inspect d.o.o. obvezuje se na dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja.

Kontaktirajte nas

ZAŠTITA INSPECT d.o.o.
Put Bioca 2a
22000 Šibenik

Mob: 098 174 2610

Tel: 022 310 783

Fax: 022 310 784

  zastitainspect@gmail.com