Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša.

Zaštita na radu - Zaštita Inspect d.o.o.

 

Zaštita na radu

Zaštita Inspect d.o.o. svojim dugogodišnjim iskustvom i vrhunskim stručnjacima jamči kvalitetnu i brzu uslugu.

Više →

Zaštita od požara - Zaštita Inspect d.o.o.

 

Zaštita od požara

Obavljamo vođenje poslova zaštite od požara i izradu planova evakuacije za sve vrste objekata.

Više →

Zaštita okoliša - Zaštita Inspect d.o.o.

 

Zaštita okoliša

Pružamo usluge vođenja poslova zaštite okoliša i izrade plana gospodarenja otpadom.

Više →

Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Saznaj više

Zaštita na radu - Zaštita Inspect d.o.o.

Zaštita od požara

ZAŠTITA INSPECT d.o.o. svojom djelatnošću pokriva obavljanje poslova iz područja zaštite od požara i posjeduje ovlaštenje izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Zaštita od požara - Zaštita Inspect

Saznaj više

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša - Zaštita Inspect U području zaštite okoliša pružamo uslugu  organizacije izrade :

  • elaborata zaštite okoliša
  • plana gospodarenja otpadom / Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš
  • elaborata gospodarenja otpadom (za iskođenje dozvole za gospodarenje otpadom)
  • dokumentacije za iskođenje vodopravnih dozvola
  • operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
  • plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
  • pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda.

Saznaj više

ZAŠTITA INSPECT

Osnovna djelatnost tvrtke su poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštita okoliša. Politika kvalitete tvrtke Zaštita Inspect d.o.o. usmjerena je na pružanje kvalitetne usluge te stjecanje povjerenja kupaca.

Tvrtka Zaštita Inspect d.o.o. obvezuje se na dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja.

Kontaktirajte nas

ZAŠTITA INSPECT d.o.o.
Put Bioca 2a
22000 Šibenik

Mob: 098 174 2610

Tel: 022 310 783

Fax: 022 310 784

  zastitainspect@gmail.com